immobar.be geeft een groot aanbod vastgoed in vlaanderen, immo ,immobielen, te huur of te koop.

immobar.be is een jonge dynamische website die u de kans geeft om gratis uw vastgoed te promoten op het internet. Het kost steeds meer moeite en geld om de juiste doelgroep te bereiken en hun aandacht te behouden. immobar.be biedt hiervoor het ideale platform om koper en verkoper samen te brengen.

U kan zich nu reeds gratis registeren om vervolgens uw vastgoed toe te voegen op de website.

Uw gegevens zijn succesvol gewijzigd.

Uw zoekertje zal binnen de 24u toegevoegd worden op de facebookpagina van immobar.be.

Heb je nog geen account? Registreer hier
Wachtwoord vergeten? Klik hier


Alle velden zijn verplicht in te vullen.


Email:
Wachtwoord:

Uw zoekertje is succesvol aangemaakt. Via het overzicht kan u wijzigen aanbrengen alsook een foto toevoegen.

Uw bericht werd succesvol verstuurd.

U heeft het maximum aantal zoekertjes bereikt. Indien u er meer wil plaatsen, gelieve contact met ons op te nemen via het menu contact en ontdek de mogelijkheden van een uitgebreid lidmaatschap.

Privacybeleid
 
Lido BVBA begrijpt en respecteert de privacy van uw gegevens. immobar.be zal er steeds nauwlettend op toe zien dat onze Privacy Policy toegepast zal worden. Deze tekst zal verduidelijken hoe uw gegevens behandeld en gebruikt zullen worden. Onderstaande tekst is enkel van toepassing op de persoonlijke gegevens die ons worden toegestuurd via immobar.be. De website is niet bedoeld om te gebruiken voor personen onder de twaalf jaar. Het is niet toegelaten om een bedrijf toe te voegen op immobar.be indien de inschrijver jonger is dan achttien jaar. Indien de persoon jonger is dan achttien jaar, zal de inschrijving geweigerd worden.

Welke informatie zal opgeslagen worden en hoe immobar.be deze gegevens zal gebruiken en verwerken.
immobar.be zal bepaalde gegevens vragen om de registratie tot een goed einde te brengen. De ingevulde gegevens zullen op verschillende plaatsen op de website gebruikt worden en zullen gebruikt worden om de inschrijver een betere service te kunnen aanbieden. De gegevens die ingevuld moeten worden kunnen zijn: Naam, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Adres, Contactgegevens, Wachtwoord, Gebruikersnaam. Er worden geen financiële gegevens gevraagd zoals nummers van kredietkaarten of betaalkaarten. Als gebruiker gaat u ook akkoord dat immobar.be uw gebruik op de website kan volgen zoals: afgelegde weg, opgevraagde pagina's, zoekopdrachten, gebruik van onze online services ( offerteaanvraag, versturen van e-mail,...) Bovenstaande informatie kan gebruikt worden om immobar.be te optimaliseren of om verbeteringen aan de website aan te brengen. Hierboven verstaan wij deze gegevens als anonieme gegevens. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten. Voor het uitvoeren van marktstudies, voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen, om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van immobar.be voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van immobar.be. De ingewonnen informatie kan gebruikt worden om promotionele acties aan te kondigen per e-mail, telefoon, fax of per post.

Met wie uw informatie mag gedeeld worden.
immobar.be zal onder geen enkele manier uw persoonlijke medegedeelde gegevens verkopen, verhuren of doorspelen aan derden. De medegedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden op immobar.be. Wel mogen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om acties of promoties aan te kondigen in samenspraak met de partners van immobar.be. Wij behouden het recht om persoonlijke gegevens te gebruiken voor bijzondere gevallen zoals: het identificiëren van een persoon, om de rechten te beschermen van immobar.be, om al dan niet opzettelijke handelingen na te gaan die tot schade zouden leiden van immobar.be of haar adverteerders. immobar.be mag de gegevens verspreiden of er toegang tot hebben indien wij ter goedertrouw denken dat de wetgeving het vereist of andere doeleinden om onze producten en/of diensten te onderhouden of te verbeteren.

Uw toestemming tot verwerking van de gegevens.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op immobar.be geeft u aan Lido BVBA uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toelating om deze persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Indien u uw persoonsgegevens noch voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten, noch voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen wenst vrij te geven of u op een later tijdstip zich ertegen verzet, zal Lido BVBA niet in staat zijn u de gevraagde diensten (verder) te leveren.


De verzamelde gegevens en het begrip "Cookies"
U aanvaardt dat om u een optimale service aan te bieden het kan zijn dat wij gebruik maken van cookies. Een "cookie" is een klein bestand dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de verzending van communicaties of voor de levering van een door u gevraagde dienst, bijvoorbeeld, om uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail". u heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Uw rechten
uw Informatierecht: De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Lido BVBA – Tessenderlosesteenweg 163 , 3583 Paal-Beringen - België ( Europa ) , waar u met uw vragen terecht kan. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel (02/542.72.30) uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren: Indien u uw identiteit bewijst (kopie identiteitskaart), kan u met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij Lido BVBA – Tessenderlosesteenweg 163 , 3583 Paal-Beringen - Belgie ( Europa ) de schriftelijke mededeling bekomen van uw verwerkte persoonsgegevens. Desgevallend kan u ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. uw gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag. uw recht op verzet: op basis van een gemotiveerd verzoek kunt u zich verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor het beheer van het cliëntenbestand, de sites en de aangeboden diensten; voor de uitgifte, de inning en de controle van de facturen of voor het uitvoeren van marktstudies. u kunt zich steeds zonder motivatie verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van immobar.be en voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van immobar.be. Dit recht op verzet kan u uitoefenen door een gedagtekende en getekende brief te richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

Melding van schending van uw privacy
Indien u meent dat immobar.be een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om immobar.be daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze commerciële mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.

Bescherming van uw privécommunicatie
U verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van uw wachtwoord en uw toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op uw volledige verantwoordelijkheid. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, bent u ertoe gehouden Lido BVBA daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief.

Disclaimer
 
Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de http://www.immobar.be (hierna de "Site") website en op alle Internet-initiatieven van Lido BVBA. Het gebruik van de Site impliceert dat u kennis hebt genomen van deze gebruiksvoorwaarden en u zich verbindt ze na te leven.
Intellectuele eigendomsrechten
Deze Site is een originele creatie, waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op deze Site gebruikte logo's, tekeningen, beelden, grafische voorstellingen, muziek, software, geluid, data, links, en foto's worden door het auteursrecht beschermd. u erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Lido BVBA en desgevallend haar informatieverstrekker en u verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de Site en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lido BVBA . Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie afkomstig van de Site of aanverwante Lido BVBA diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Aansprakelijkheid
Storingen, onderbrekingen of fouten op de Site kunnen storingen of onderbrekingen voorkomen. Lido BVBA en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor deze eventuele storingen, onderbrekingen of fouten. De eventuele storingen, onderbrekingen of fouten kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.  Lido BVBA en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door Lido BVBA gecreëerde internetsite "immobar.be" en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. Indien wij toch aanprakelijk gesteld zouden worden voor enige nalatigheid of het onjuist plaatsen van ingezonden materiaal, zal de aansprakelijkheidsom nooit meer bedragen, dan de prijs van de advertentie waarvoor betaald werd.

Gebruik en inhoud van de informatie beschikbaar op de Site
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is Lido BVBA is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de Site, pagina's of, links. Lido BVBA kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in de informatie aangeboden door haar gebruikers op de Site. Lido BVBA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij het eventueel verlies van content dat "gepost" wordt via immobar.be.

Links naar andere webites
De sites van derden naar waar hyperlinks worden gelegd worden niet gecontroleerd door Lido BVBA en Lido BVBA kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of voor de hyperlinks die deze site naar andere sites legt. Een hyperlink naar sites van derden impliceert geen enkele goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Lido BVBA.

Gegevens van de website
De gegevens op deze Site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. De Site is alleen bestemt voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Lido BVBA geeft geen enkele garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de Site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, hieronder begrepen, financieel of commercieel verlies, verlies van gegevens, gederfde winst, misgelopen besparingen, vertraging van zijn activiteiten ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de Site, wordt door Lido BVBA uitdrukkelijk afgewezen, en dit zelfs wanneer zij op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Site.

Inzenden en inschrijven van gegevens
Lido BVBA behoudt het recht om inschrijvingen te weigeren. Content of gegevens die onwettelijk zijn, pornografisch materiaal bevatten, aanstootgevend zijn, gewelddadig zijn,... kunnen door Lido BVBA geweigerd worden. Lido BVBA behoudt het recht om een inschrijving te weigeren zonder daar enige uitleg of verklaring te moeten aan verschaffen. Inschrijvingen die geweigerd worden, al dan niet betalende, zullen niet op de website geplaatst worden. Met respect voor de content die "gepost" worden via immobar.be, garandeert de inschrijver immobar.be, zijn partners, dat Lido BVBA het recht behoudt om wereldwijd de content te gebruiken, te publiceren en het publiek maken op immobar.be. Wij behouden ons het eenzijdige recht voor om een zoekertje dat op onze site is geplaatst, zelfs vr het einde van de publicatieperiode, te deactiveren of te wijzigen in de volgende gevallen: Een zoekertje heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd pand. Een beschrijvende tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Een of meerdere foto's stellen het vastgoed niet expliciet voor of een pand dat slechts op de achtergrond staat. Een zoekertje vermeldt het adres van een andere internetsite. Een zoekertje is fout, met name met betrekking tot de ligging, of een zoekertje is onwettelijk. Zoekertjes blijven maximaal 30 dagen op immobar.be. Het is ten strengste verboden vastgoed meerdele malen toe te voegen. Zoekertjes die reeds verkocht of verhuurd zijn mogen niet op immobar.be staan. Indien immobar.be tot de vaststelling komt dat deze regels overtreden worden kan uw lidmaatschap met onmiddellijk ingang verbroken worden. De gebruiker gaat duidelijk akkoord tot het publiceren op immobar.be en gaat bij zijn inschrijving akkoord met onze "Privacy regeling" en Disclaimer.

Uw registratieverplichtingen
Indien u akoord gaat tot de inschrijving van uw advertentie, gaat u akkoord tot het verschaffen van juiste, duidelijke, actuele informatie. Indien Lido BVBA het vermoeden heeft dat de informatie onecht is, niet up-to-date of incopleet is, behouden wij het recht om de gegevens te weigeren.

Paswoord en beveiliging
Na uw betalende inschrijving op immobar.be zal u een wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen per e-mail welk u ingegeven hebt bij uw inschrijving. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk ! Indien u niet meer ingeschreven bent op immobar.be, dient u het wachtwoord en gebruikersnaam te verwijderen vanop elke lokatie waar het wachtwoord en de gebruikersnaam zouden kunnen voorkomen. Toch kunnen wij niet 100% garanderen dat via het internet of enig ander medium wachtwoorden niet worden misbruikt.

Plaatsingsmogelijkheden & betalingsmodaliteiten
Bij een plaatsing gaat u ermee akkoord dat uw advertentie worden geplaatst op immobar.be volgens de aangegeven advertentiemogelijkheden. Bij een plaatsing van uw advertentie gaat u ermee akkoord dat u de verschillende adverteringsformules begrijpt en u akkoord gaat met de duidelijk vermelde prijzen die bij een eventuele formule samengaan. Bij een gratis plaatsing zal immobar.be geen vergoeding vragen voor de verschijning. Het kan zijn dat het team van immobar.be zelf bedrijven toevoegd. Aan deze bedrijven zal ten allen tijden geen vergoeding gevraagd worden. immobar.be kan gratis inschrijvingen verwijderen zonder de inschrijver hiervan op de hoogte te brengen. Betalende plaatsingen worden voorlopig geplaatst. U zal als adverteerder persoonlijk gecontacteerd worden om uw plaatsing te bevestigen. U zal per e-mail een factuur ontvangen met de vermelding van ons rekeningnummer. Indien de betaling niet binnen 15 dagen volbracht is, zal de betalende plaatsing verwijderd worden. De facturatiegegevens worden opgestuurd naar het e-mailadres van de dienst facturatie of de verantwoordelijke hiervan. uw plaatsing is geldig voor 1 jaar.

Stopzetten van de plaatsing.
De adverteringstarieven die gelden op immobar.be kunnen wijzigen. De tarieven die bij uw inschrijving van toepassing waren gelden. De plaatsing op immobar.be loopt steeds over 1 volledig jaar, vanaf de dag dat uw advertentie verschijnt op immobar.be. Na 1 jaar zal de inschrijver een e-mail ontvangen waarop hij/zij moet bevestigen om de plaatsing te verlengen of stop te zetten. u kunt steeds uw advertentie verwijderen d.m.v. de verkregen gebruikersnaam en het wachtwoord.

E-mail alerts
Als u zich inschrijft op immobar.be gaat u ermee akkoord dat u e-mail kan ontvangen i.v.m. uw inschrijving, promoties, statsitieken van uw plaatsing,...Sommige e-mails kunnen reclame bevatten.

Vul onderstaande velden in om gratis zoekertjes te plaatsen.

Voornaam:
Naam:
Email:
Wachtwoord:
Bevestig wachtwoord:
Ik ga akkoord met het Privacybeleid & de Disclaimer van immobar.be

Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Email:
Prijs tussen: € en €

Maximum slaapkamers:

Klik hier voor een overzicht van alle geregistreerde immokantoren.
Klik hier om je te registreren en GRATIS vastgoed toe te voegen.

In De Kijker

€ 999

2550
KONTICH

WoonOpp.: 200m²
PerceelOpp.: 950m²
Aantal slpk.: 4

€ 595000

9850
HANSBEKE

WoonOpp.: 0m²
PerceelOpp.: 0m²
Aantal slpk.: 3

€ 150000

9620
ELENE

WoonOpp.: 60m²
PerceelOpp.: 0m²
Aantal slpk.: 2